top of page

Ocena ryzyka pożaru

Cork | Dublin | Limeryk

Ocena ryzyka pożaru  
Fire Risk Assessment Cork Dublin Limeric

Zgodnie z sekcją 19 ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w pracy z 2005 r. Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania ocen ryzyka i zapisywania ich w oświadczeniu o bezpieczeństwie . Ocena ryzyka pożarowego jest jedną z tych ocen.

Aby przeprowadzić ocenę zagrożenia pożarowego w Państwa obiekcie, musimy najpierw przeprowadzić badanie przeciwpożarowe. Ankieta przeciwpożarowa jest konieczna, aby wyskalować zakres oceny ryzyka i podać dokładny kosztorys całego projektu.

Po zakończeniu ankiety możemy przystąpić do oceny zagrożenia pożarowego.

Krok 1: Ankieta przeciwpożarowa

Wcześniejsze

1. Skontaktuj się z nami, podając lokalizację i powierzchnię lokalu

2. Umów się na spotkanie z inspektorem ochrony przeciwpożarowej

3. Lokal jest badany

4. Koszt wykonania sporządzonej oceny ryzyka pożarowego

Krok 2: Ocena ryzyka pożaru

Wcześniejsze

1. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie z inspektorem ochrony przeciwpożarowej

2. Lokal podlega ocenie ryzyka

3. Opracowanie i dostarczenie oceny ryzyka pożarowego

bottom of page