top of page

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Cork | Dublin | Limeryk

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
Fire Safety Training Course Cork Dublin Limerick
IHF.png

Ten Szkolenie bezpieczeństwa pożarowego jest wymogiem prawnym dla wszystkich pracowników w miejscu pracy. W trakcie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej student zdobędzie wiedzę, doświadczenie i pewność w zakresie zarządzania ochroną przeciwpożarową i narażeniem na ogień w miejscu pracy.


Czas trwania kursu: 2 godziny

Wcześniejsze

Maksymalnie 10 na kurs

Wcześniejsze

 • Wprowadzenie i prawodawstwo

 • Rola kierownika ds. Bezpieczeństwa pożarowego

 • Rola Strażników Ognia

 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zapobieganie pożarom

 • Zagrożenia pożarowe w miejscu pracy

 • Zachowanie w przypadku pożaru

 • Klasyfikacje ognia

 • Klasyfikacje przenośnych gaśnic

 • Działanie przenośnych gaśnic

 • Klasyfikacje bębnów do węży pożarniczych

 • Działanie bębnów do węży pożarniczych

 • Eksploatacja hydrantów przeciwpożarowych

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Certyfikacja: Certyfikat szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Wcześniejsze

bottom of page