top of page

Kurs zapobiegania i kontroli zakażeń
Cork | Dublin | Limeryk

Zapobieganie i kontrola zakażeń
Infection Prevention & Control Course.pn

To   Kurs Zapobiegania i Kontroli Zakażeń jest przeznaczony dla każdej osoby pracującej w obszarze opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej lub w jakimkolwiek innym zawodzie
gdzie wymagane jest zapobieganie zakażeniom i zarządzanie kontrolą.
Kurs zapobiegania i kontroli zakażeń ma na celu poinformowanie studentów o zasadach i sposobach rozprzestrzeniania się infekcji
możemy to bezpiecznie kontrolować.

Wcześniejsze

Kurs: Kurs zapobiegania i kontroli zakażeń

Wcześniejsze

Czas trwania kursu: pół dnia

Wcześniejsze

 • Wprowadzenie

 • Infekcja

 • Źródła infekcji

 • Jak przenoszona jest infekcja

 • Łańcuch infekcji

 • Higiena osobista

 • Higiena dłoni

 • Sprzęt ochrony osobistej

 • Zranienie igłą i ostre bezpieczeństwo

 • Narażenie na zanieczyszczenie

 • Gospodarowanie odpadami

 • Dezynfekcja i czyszczenie

 • Zarządzanie praniem i bielizną

 • Środki ostrożności dotyczące izolacji

Wcześniejsze

Certyfikacja: Zapobieganie i kontrola zakażeń   Certyfikat

Wcześniejsze

Wcześniejsze

bottom of page