top of page

Położnictwo i ginekologia

Nagłe wypadki

Cork | Dublin | Limeryk

Nagłe wypadki położnicze i ginekologiczne
Doctor or physician refresher training t
IHF.png

Ten kurs jest przeznaczony dla lekarzy ratownictwa przedszpitalnego, które są narażone na nagłe przypadki położnicze i ginekologiczne.

Czas trwania kursu: 1 dzień (9:00 - 17:00)

Wcześniejsze

Maksymalnie 12 na kurs

Wcześniejsze

 • Wprowadzenie

 • Kontrola infekcji

 • Anatomia i Fizjologia

 • Trymestry ciąży

 • Krwawienie z pochwy (<24 tygodni) (równe 24 tygodniom i dłuższe)

 • Stan przedrzucawkowy i rzucawka

 • Duszność

 • Ciąża pozamaciczna

 • Poród w nagłych wypadkach przed szpitalem

 • Narodziny Breech

 • Dystocja barkowa

 • Powikłania pępowinowe

 • Krwotok poporodowy

 • Podstawowe i zaawansowane podtrzymywanie życia - noworodki (<4 tygodnie)

 • Nagłe wypadki ginekologiczne

 • Odgrywanie ról

Wcześniejsze

Wcześniejsze

Certyfikacja: Certyfikat Obstetrical & Gynecology Emergency

bottom of page