top of page

Szkolenie z terapii tlenowej
Cork | Dublin | Limeryk

Szkolenie z terapii tlenowej
Oxygen Therapy Training Course Cork Dublin Limerick.png

Ten kurs szkoleniowy dotyczący terapii tlenowej jest przeznaczony dla pracowników służby zdrowia, którzy mają do czynienia z tlenem w miejscu pracy.   Ten kurs daje studentowi wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpiecznego stosowania tlenu w terapii.

Wcześniejsze

Kurs: Szkolenie z terapii tlenowej

Wcześniejsze

Czas trwania kursu: pół dnia

Wcześniejsze

 • Wprowadzenie

 • Anatomia

 • Fizjologia dróg oddechowych i oddychania

 • Specjalne populacje

 • Ocena stanu pacjenta

 • Monitorowanie Spo2

 • Wytyczne dotyczące terapii tlenowej dla treningu

 • Użycie tlenu w sytuacjach awaryjnych i innych niż awaryjne

 • Maski tlenowe

 • Butle z tlenem

 • Bezpieczeństwo tlenu

Wcześniejsze

Certyfikacja: Certyfikat szkolenia z terapii tlenowej

Wcześniejsze

Wcześniejsze

bottom of page